پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (465)

تکرار43نعل وارونه44پکری، پکری زدن45طنز نویسی و حرکت47شیرین کاری49اعمال فیزیکی52خرافات در طنز53خرافه و حرکت55طنز نویسی و ساختار56ساختار طنز در نمایش ها شادی آور ایرانی57صندوق کابلی57بقال بازی58کچلک بازی60رو حوضی60چگونگی تفکر نویسنده وطنز نو62خلاصه نمایشنامه66مجلس تقلید، عروس حاکم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (466)

1-8 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………41-9 چگونگی انجام پروژه عملی……………………………………………………………………………………………………………….5 1-9-1 شناخت و بررسی نقوش و عناصر، رنگ، فرم، ترکیب بندی، تصویر سازی، چیدمان، بسته بندی ژاپنی و کاربرد نقشمایه های ایرانی در بسته بندی اصیل ایران…………………………………..5 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (467)

2-19 نیایشگاه آناهیتای بیشاپور…………………………………………………………………………………………………………………………..412-19-1 رمزهای نیایشگاه………………………………………………………………………………………………………………………………….432-20 طاق بستان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….442-20-1 جایگاه ایزدان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..442-20-2 نقوش برجسته طاق بستان……………………………………………………………………………………………………………………..452-21 دوران اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………………..472-22 عنصر آب در معماری اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………..492-22-1 مساجد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….492-22-2 عنصر آب در کاشی کاری مساجد ………………………………………………………………………………………………………..512-23 باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….532-24 قالی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (468)

2-6- نگاهی به اعتقادات فرقه حروفیه332-7- شیوه‌های حروف‌نگاری در دوران گذشته 352-8- حکومت و تحولات جامعه قاجاری432-9- هنرمندان قاجاریه442-10- دوران پهلوی472-11- جنبش سقاخانه و آغاز نوگرایی در ایران602-12- دوران انقلاب اسلامی732-13- خط-نقاشی742-14- نوگرایی در تعامل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (469)

3-3- قالی محرابی درخت طوبی473-4- قالیچه گلدانی درختی523-5- قالیچه سروی طاووسی563-6- قالی گلدانی درختی سوف باف (برجسته باف)623-7- قالیچه محرابی درختی جانوری673-8- قالیچه محرابی درختی743-9- قالیچه درختی78نتیجه گیری81منابع83فهرست جدول‌هاجدول 1 گزینه‌های بکار رفته برای معرفی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (470)

2-1-14- تاریخچه نقد فیلم در ایران37 2-1-15- نشانه شناسی41 2-2- مبانی عملی46 2-2-1- برخی از پژوهش های مرتبط به موضوع تحلیل گفتمان توسط محققین داخلی46 2-2-2- برخی از پژوهش های مرتبط به موضوع تحلیل گفتمان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (473)

فهرست مطالبفصل اول2فهرست مطالبفصل اول21ـ1ـ بیان مسئله پژوهش21-2- هدف های پژوهش31-3- اهمیت موضوع پژوهش وانگیزش انتخاب آن31-4- سوالات و فرضیه های پژوهش41-4-1- سوالات پژوهش41-4-2- فرضیات پژوهش41-5- حدود و چهار چوب نظری پژوهش51-6- تعاریف عملیاتی متغیرهاواصطلاحات Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (464)

1-4- اهداف و ارزش نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………41-5- سابقه، پیشینه و ادبیات نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..51-6- روش و فنون اجرایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61-7- معرفی جامعه آماری و نمونهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6فصل دوم2-1- «کتابخانه مرکزی» و «گنجینه قرآن» آستان قدس رضوی……………………………………………………………………………………………………..82-2- نظریههای مختلف در مورد Read more…

By 92, ago