مقالات و پایان نامه ها

b (3607)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي کشاورزي- علوم و صنايع غذاي- شيمي مواد غذايي موضوع بررسي امکان اصلاح نشاسته با کمک ميدانهاي الکتريکي پالسي استاد راهنما دکتر حبيب الله ميرزايي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3597)

وزارت علوم تحقيقات و فناوري موضوع پروژه : بررسي و مقايسه فاكتورهاي مؤثر بر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور گيلان غرب سال 89-88 استاد راهنما : Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3608)

فهرست مطالب عنوان صفحه چكيدهأ‌ فصل اول مقدمه1 بيان مسئله 5 اهداف پژوهش 8 هدف کلي 8 هدف فرعي8 سوال پژوهش:8 فرضيه هاي پژوهش8 اهميت و ضرورت پژوهش 9 تعاريف نظري9 تعاريف عملياتي10 فصل دوم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3598)

معاونت پژوهش و فناوري به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3609)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه اينجانب رقيه عليرضائيان کارشناسي ارشد دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته. جنگل شناسي و اکولوژي جنگل که در تاريخ 30/6/1393 از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3599)

فصل اول مقدمه 1- مقدمه جنگل يک بومسازگان طبيعي است. بومسازگان طبيعي به منطقهاي ناهمگن گفته ميشود که اجزاء تشکيلدهنده آن در زمان و مکان متنوعاند. در حفظ چنين شرايطي، هر گونه دخالت بايد با Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3610)

موضوع: بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي خشن بر پرخاشگري دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر ستان خرمدره تقدير و تشکر استاد عزيزم ، جناب آقاي دکتر عليرضا جعفري : سپاست مي گويم که در برهه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3600)

فصل اول کليات پژوهش مقدمه از گذشته ي دور”درد1″ به عنوان قسمتي از تجارب بشري قلمداد شده است که مي تواند جنبه محافظتي، تحريک کننده، و يا منهدم کننده داشته باشد و يا ما را Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3601)

وزارت علوم و تحقيقات و فناوري واحد سرپل ذهاب جهت اخذ درجه کارشناسي حقوق موضوع: صلاحيت محلي دادگاه هاي کيفري استادراهنما: گردآورنده: بهار 93 تقديم به: پدر ومادر عزيزم كه همانند دماوند استوارند؛ كه با Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3591)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات رساله دكتري رشته رياضي محض (Ph.D) موضوع: تشخيص‌پذيري و k- تشخيص‌پذيري بعضي از گروههاي متناهي با استفاده از دو روش، مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سيلو Read more…

By 92, ago