پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (473)

فهرست مطالبفصل اول2فهرست مطالبفصل اول21ـ1ـ بیان مسئله پژوهش21-2- هدف های پژوهش31-3- اهمیت موضوع پژوهش وانگیزش انتخاب آن31-4- سوالات و فرضیه های پژوهش41-4-1- سوالات پژوهش41-4-2- فرضیات پژوهش41-5- حدود و چهار چوب نظری پژوهش51-6- تعاریف عملیاتی متغیرهاواصطلاحات Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (470)

2-1-14- تاریخچه نقد فیلم در ایران37 2-1-15- نشانه شناسی41 2-2- مبانی عملی46 2-2-1- برخی از پژوهش های مرتبط به موضوع تحلیل گفتمان توسط محققین داخلی46 2-2-2- برخی از پژوهش های مرتبط به موضوع تحلیل گفتمان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (469)

3-3- قالی محرابی درخت طوبی473-4- قالیچه گلدانی درختی523-5- قالیچه سروی طاووسی563-6- قالی گلدانی درختی سوف باف (برجسته باف)623-7- قالیچه محرابی درختی جانوری673-8- قالیچه محرابی درختی743-9- قالیچه درختی78نتیجه گیری81منابع83فهرست جدول‌هاجدول 1 گزینه‌های بکار رفته برای معرفی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (468)

2-6- نگاهی به اعتقادات فرقه حروفیه332-7- شیوه‌های حروف‌نگاری در دوران گذشته 352-8- حکومت و تحولات جامعه قاجاری432-9- هنرمندان قاجاریه442-10- دوران پهلوی472-11- جنبش سقاخانه و آغاز نوگرایی در ایران602-12- دوران انقلاب اسلامی732-13- خط-نقاشی742-14- نوگرایی در تعامل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (467)

2-19 نیایشگاه آناهیتای بیشاپور…………………………………………………………………………………………………………………………..412-19-1 رمزهای نیایشگاه………………………………………………………………………………………………………………………………….432-20 طاق بستان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….442-20-1 جایگاه ایزدان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..442-20-2 نقوش برجسته طاق بستان……………………………………………………………………………………………………………………..452-21 دوران اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………………..472-22 عنصر آب در معماری اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………..492-22-1 مساجد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….492-22-2 عنصر آب در کاشی کاری مساجد ………………………………………………………………………………………………………..512-23 باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….532-24 قالی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (466)

1-8 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………41-9 چگونگی انجام پروژه عملی……………………………………………………………………………………………………………….5 1-9-1 شناخت و بررسی نقوش و عناصر، رنگ، فرم، ترکیب بندی، تصویر سازی، چیدمان، بسته بندی ژاپنی و کاربرد نقشمایه های ایرانی در بسته بندی اصیل ایران…………………………………..5 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (465)

تکرار43نعل وارونه44پکری، پکری زدن45طنز نویسی و حرکت47شیرین کاری49اعمال فیزیکی52خرافات در طنز53خرافه و حرکت55طنز نویسی و ساختار56ساختار طنز در نمایش ها شادی آور ایرانی57صندوق کابلی57بقال بازی58کچلک بازی60رو حوضی60چگونگی تفکر نویسنده وطنز نو62خلاصه نمایشنامه66مجلس تقلید، عروس حاکم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (464)

1-4- اهداف و ارزش نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………41-5- سابقه، پیشینه و ادبیات نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..51-6- روش و فنون اجرایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61-7- معرفی جامعه آماری و نمونهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6فصل دوم2-1- «کتابخانه مرکزی» و «گنجینه قرآن» آستان قدس رضوی……………………………………………………………………………………………………..82-2- نظریههای مختلف در مورد Read more…

By 92, ago